Протокол встречи с председателем студсовета от 17.11.2021