Протокол встречи с председателем Студсовета от 13.10.2021