Протокол встречи с председателем студсовета от 03.11.2021