Протокол встречи с председателем Студсовета от 01.12.2021